İbn Teymiyye’nin Hz. Mehdi Hakkındaki Görüşlerinin Tenkidi

Yazar

Vahid HURŞİDÎ

Öz

Mehdilik ilkesine ve vadedilen Mehdi’nin (a.f) küresel ve adil hükümetine itikat Şiilere mahsus özelliklerden değildir. Bilakis bu meselede Ehl-i Sünnet’in görüşü de Şia’yla aynıdır. Ehl-i Sünnet’in kitaplarında geçen Peygamber’in Mehdilik hususundaki çok sayıda rivayeti, onları Mehdilik rivayetlerinin sıhhat ve tevatürünü ikrara mecbur bırakmıştır. Bu makalede, Vahhabiliğin fikrî lideri sayılan İbn Teymiyye’nin İmam Mehdi (a.f) hakkındaki görüşünü tahkik ve tenkit etmeyi ve onun İmam Mehdi (a.f) konusundaki inancının ne olduğuna bakmayı amaçlıyoruz. İbn Teymiyye kitaplarında Mehdiliğin hangi meselelerini ele almıştır? İbn Teymiyye’nin Şiilere düşmanlığı gözönünde bulundurulduğunda Şia’nın Mehdilik inancı hakkındaki görüşü nedir? Vahhabiler bu hususta İbn Teymiyye’nin sözlerine istinat ederek kitaplarla, propagandayla, makaleler, uydular ve internet siteleriyle Şia’nın Mehdilik inancını hedef almakta ve vadedilen Mehdi’nin varlığını inkar etmektedir. Bu nedenle İbn Teymiyye’nin bu mevzuda ortaya attığı şüpheleri tahkik ve tenkit etme zorunluluğu vardır.

Anahtar Kelimeler

Ehlisünnetİbn TeymiyeMehdiMehdîlikSelefilik

PDF OKU

Etiket: , , , , , , ,

Yorum Yap

E-posta adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak veya paylaşılmayacak. Zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir.