İmamların Asrındaki Şiiler ve Mehdîlik Konusu

Dr. S. Ali HÂŞİMÎ

Mehdi’yi Bekleme Felsefesi ve Bekleyişin En Faziletli Amel Oluşu

Doç. Dr. S. Ali MUSAVİ

Üstad Mutahharî’nin Düşüncesinde Mehdeviyet ve İntizâr

Hüseyin SÛZENÇÎ

İbn Teymiyye’nin Hz. Mehdi Hakkındaki Görüşlerinin Tenkidi

Vahid HURŞİDÎ

Hz. Mehdi ve Mehdeviyet Doktoroni

Prof. Dr. Mehdi HADEVI TAHRANI

Gaybet-i Sugra ve Gaybet-i Kubra Dönemi

Muzir HEKİM

Nudbe Duasına Dair Bir İnceleme

S. Mehdi MIR BAKIRI

Ehlisünnet Rivayetlerinde Mehdi

Dr. Cafer YUSUFÎ

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı

Abdullah TURAN