Hz. Mehdi ve Mehdeviyet Doktoroni

Yazar

Prof. Dr. Mehdi HADEVI TAHRANI

Öz

On ikinci İmam’ın ismi, Hz. Muhammed’in ismiyle aynıdır. On ikinci İmam’ın; Mehdi, Mev’ud, Muntazar (Beklenen), Sahibu’z-Zaman, Bakiyyetullah vs. gibi birçok lakabı vardır.

İmam Mehdi (a.f) hicri 255 yılında Samerra’da dünyaya gelmiştir. Değerli babası on birinci İmam Hasan Askerî’dir. Muhterem annesi Nercis Hanımdır.

İmam Mehdi’nin doğumu, Şiî-Sünnî bütün İslâm kaynaklarında ve hatta Müslüman olmayan tarihçilerin kaynaklarında da nakledilen kesin bir olaydır.

İmam Mehdi’nin hayatını dört dönemde incelemek mümkündür:

1. Gaybet-i Suğra’dan önceki dönem 255 hicri kameri – 260 hicri kameri.

2. Gaybet-i Suğra dönemi 260 hicri kameri – 329 hicri kameri.

3. Gaybet-i Kübra dönemi 329 hicri kameri – günümüze kadar.

4. Zuhur dönemi.

Anahtar Kelimeler

dGaybetMehdeviyetMehdiMehdîlik

PDF OKU

Etiket: , , , , , , ,

Yorum Yap

E-posta adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak veya paylaşılmayacak. Zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir.