İmamların Asrındaki Şiiler ve Mehdîlik Konusu

Dr. S. Ali HÂŞİMÎ

İbn Teymiyye’nin Hz. Mehdi Hakkındaki Görüşlerinin Tenkidi

Vahid HURŞİDÎ

Hz. Mehdi ve Mehdeviyet Doktoroni

Prof. Dr. Mehdi HADEVI TAHRANI