Üstad Mutahharî’nin Düşüncesinde Mehdeviyet ve İntizâr

Hüseyin SÛZENÇÎ

Hz. Mehdi ve Mehdeviyet Doktoroni

Prof. Dr. Mehdi HADEVI TAHRANI

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı

Abdullah TURAN