Üstad Mutahharî’nin Düşüncesinde Mehdeviyet ve İntizâr

Hüseyin SÛZENÇÎ

İbn Teymiyye’nin Hz. Mehdi Hakkındaki Görüşlerinin Tenkidi

Vahid HURŞİDÎ

Hz. Mehdi ve Mehdeviyet Doktoroni

Prof. Dr. Mehdi HADEVI TAHRANI

Gaybet-i Sugra ve Gaybet-i Kubra Dönemi

Muzir HEKİM

Nudbe Duasına Dair Bir İnceleme

S. Mehdi MIR BAKIRI

Ehlisünnet Rivayetlerinde Mehdi

Dr. Cafer YUSUFÎ

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı

Abdullah TURAN