Gaybet-i Sugra ve Gaybet-i Kubra Dönemi

Yazar

Muzir HEKİM

Öz

Gaybeti sugra; Hicrî 260 yılı Rebiulevvel ayının sekizinde İmam Hasan Askerî’nin (a.s) vefatından sonra İmam Mehdi’nin (a.f.) doğumuyla bu dönem başlar ve Hicrî 329 yılının Şaban ayının on beşinde dördüncü ve son elçi Ali b. Muhammed Samerrî’nin vefatıyla son bulur.

Bu makalede Şia’nın en hassas dönemine ve bu dönemde vuku bulan olaylara aşağıda belirtildiği şekilde inceleyebiliriz:

1. Gaybet-i Sugra asrının siyasî, toplumsal ve fikrî konumu;

2. Gaybetin tarihi ve başlama şekli;

3. Gaybetin felsefesi;

4. Gaybet-i Sugra Dönemi’nin özelikleri;

5. İmam Hasan Askerî’nin (a.s) vefatından sonra çıkan fırkaların ihtilafları;

6. “Dört vekil” in seçimi;

7. Şia yerleşim bölgeleri için vekillerin seçimi;

8. Vekâlet iddiasında bulunan hain vekiller;

9. Gaybet-i Sugra Dönemi’nde Şia’nın fikrî, siyasî ve toplumsal konumu.

Gaybeti sugradan sonra İmam Mehdi’nin (a.f.) dördüncü vekilinin ölümü ile ilgili, gelen en son mektubu “Büyük Gaybet’in” gelişinin habercisi olmuş ve Küçük Gaybet’in bitişiyle Şia tarihînin yeni bir döneme girdiği açıklığa kavuşmuştur.Yibe bu makalede bu dönemin aşağıda yer alan önemli konularına özetle değineceğiz:

1. Şia’nın tarihî ve Gaybet-i Kubra Dönemi’nde Şia Teşkilatı ve Şia devletleri;

2. Bu dönemde Şia âlimlerinin fikrî ve siyasî mücadeleleri;

3. Küçük ve Gaybet-i Kubra Dönemi’nde Mehdilik iddiasında bulunanlar.

Anahtar Kelimeler

Gaybeti kubraGaybeti sugraintizarMehdi

PDF OKU

Etiket: , , , , ,

Yorum Yap

E-posta adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak veya paylaşılmayacak. Zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir.