Kuraniyyun’un Kur’an’ı Anlamadaki Temellerinin ve Metotlarının İncelemesi

Doç. Dr. Muhammed Ali Mehdevîrâd

İbn Teymiyye’nin Hz. Mehdi Hakkındaki Görüşlerinin Tenkidi

Vahid HURŞİDÎ