İslami düşünce ve araştırma dergisi olan MİSBAH,  yayın hayatının 9. yılında 16. sayısı ile okurlarıyla buluştu.

Bu sayısını Kuran araştırmaları ve Kuran ilimlerine ayıran dergi, birbirinden önemli başlıkları alanında uzman yazarların aktarımı ile sunmaktadır.

Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği tarafından yayınlanan dergin bu sayısındaki makaleler şunlardır:

 • Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân – Allame Abdullah Cevâdî Âmulî
 • İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri – Dr. Mahbûbe Gazanferî
 • Allame Tabatabaî Açısından Allah’ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü – Doç. Dr. Ali Rıza Hasanpur
 • Hermenötiğin Yeni Söylemi ve Kur’an’daki Anlamın Belirginliği ve Çokluğu – Dr. İsmail Kaidî
 • Kuraniyyun’un Kur’an’ı Anlamadaki Temellerin ve Metotların İncelemesi – Doç. Dr. Muhammed Ali Mehdevîrâd
 • Muhammed Arkun’un Kur’an’ın Dili Hakkındaki Görüşünün Tenkidi – Doç. Dr. İbrahim Rızâyî Âderyânî
 • İstişrakın Anlamı, Tarihçesi ve Dönemleri – Dr. Muhammed Muhsin Zemanî
 • İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri – Yrd. Doç. İlâhe Hâdiyân Resnânî
 • Kur’an’ın Bilimsel / İlmi Tefsir Ekolü – Prof. Dr. Ali Ekber Babaî
 • İran’da Hicrî 3. Yüzyıldan 14. Yüzyılın Sonuna Kadar Kur’ân-ı Kerîm’in Tefsirine Yönelik Çalışmaların Şekillenmesinde Etkili Olan Süreçler – Dr. İbrâhîm Fethullâhî
 • Açık Oturum: Müsteşriklerin Kur’an Çevresindeki En Yeni Görüşleri

PDF OKU

Etiket: , , , ,

Yorum Yap

E-posta adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak veya paylaşılmayacak. Zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir.