Kahramanca İtidal: İmam Hasan’ın Zafer Stratejisi

Dr. Fatıma Sultan Muhammedî

Hz. Hasan’ın Çok Evliliği Efsanesi ve Detaylı İncelemesi

Prof. Dr. Resul Caferiyan

İmam Hasan’a “Çok Boşanan” Yakıştırmasıyla İlgili Uydurma Rivayetlerin Eleştirel Tahkiki

Doç. Dr. Resul Muhammed Ca’ferî

İmam Hasan’ın Çok Evlenip Boşandığına Dair İddialara Cevap

Prof. Dr. S. Taki Varidî

Başlarken

Dr. S. Vahit Kaşanî

Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân

Allame Abdullah Cevâdî Âmulî

İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri

Dr. Mahbûbe Gazanferî

Allame Tabatabaî Açısından Allah’ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü

Doç. Dr. Ali Rıza Hasanpur

Hermenötiğin Yeni Söylemi ve Kur’an’daki Anlamın Belirginliği ve Çokluğu

Dr. İsmail Kaidî

Kuraniyyun’un Kur’an’ı Anlamadaki Temellerinin ve Metotlarının İncelemesi

Doç. Dr. Muhammed Ali Mehdevîrâd

Muhammed Arkun’un Kur’an’ın Dili Hakkındaki Görüşünün Tenkidi

Doç. Dr. İbrahim Rızâyî Âderyânî

İstişrakın Anlamı, Tarihçesi ve Dönemleri

Dr. Muhammed Muhsin Zemanî

Page 3 of 5