Peygamber ve Ehlibeyt’in Eğitimsel Siyeri – Cilt 2- Dinî Eğitim

Peygamber ve Ehlibeyt’in Eğitimsel Siyeri – Cilt 1 – Evlat Eğitimi

Büyük Dinleri Tanımak

“Büyük Dinleri Tanımak” adlı bu kitap, günümüz dünyasının yaşayan büyük dinlerini tanıtma amacıyla üniversitelerin ilahiyat bölümü öğrencileri ve yine din havzalarında dini ilimlerle meşgul olan talebelerin faydalanması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmacılar bu kitapta büyük dinlerde söz…

Kur’an Tefsiri Metodolojisi

Kur’ân, İlahi ilimden bir mertebe olup, her iki cihan kurtuluş ve saadetine ulaştıracak Yüce Allah’ın son, en kapsamlı ve en sağlam desturudur. Bu yüce kitabın kendine has özellikleri Müslümanların yanı sıra farklı inanç ve din…

İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi

Bizlerin, gençlere karşı takındığımız hâl ve hareket, tavır ve davranışlarımız, onlara karşı olan hislerimizin tümü, onlara olan bakış açımızdan kaynaklanmaktadır. Bizlerde var olan bu bakış açısı ve tutum, birçok âdet ve çeşitli kaynaklarla şekillenmiş olan…

İmam Humeyni’nin Liderlik Tarzı

Hiç şüphesiz İmam Humeyni, çağımızın bilge bir şahsiyetidir. Tevhid rayihası onun varlığına sinmiş, onun zihni ve itikadi yapısı, ilahi ayetlerin musikisi ile yoğrulmuştur. Dolayısıyla şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki; bu Kur’ani eğitimden dolayı İslam Devrimi,…

Eğitimde Yanlış Yöntemler

Dr. M. Rıza Kaimî Mukaddem

Kur’an Dilinin Analizi

Dr. Muhammed Bâkır Saidirûşen

Sayfa 4 Toplam: 4

  • 1
  • 3
  • 4