Muhammed Arkun’un Kur’an’ın Dili Hakkındaki Görüşünün Tenkidi

Doç. Dr. İbrahim Rızâyî Âderyânî