İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı

Abdullah TURAN